AKAROM!- önismereti és személyiség fejlesztő csoport foglaalkozás

"Az akarat/akarom, az emberi lélek azon tulajdonsága, melynélfogva önmaga határozza el, amit tenni fog. Ezen embernek akarata van, azaz másoktól függetlenül, önszántából teszi, amit tesz. Akaratomtól függ ezt tenni vagy elhagyni. Akaratommal történt = úgy akartam."
Makula Réka (XXI. sz-i Roma Nők Egyesülete) és Kiss Márió (Együtt Közösen Fiatalok Lendületben Egyesület) a Bencs László Szakiskola diákjainak heti rendszerességgel csoportfoglalkozást tartanak, 
Az együttműködés célja, hogy a roma tanulók felismerjék értékeiket, jövőképük kialakuljon, és motiválhatóvá váljanak céljaik elérése érdekében

 

Hetente egy alkalommal ellátogatunka Bencs László Szakiskolában a fiataokhoz